Tuesday, April 2, 2013

Luts 100, Kago kohal


Tartu Lutsu raamatukogu tähistab oma 100 aasta juubelit. Pidustuste käigus astuvad 4. aprillil algusega 17.30 Lutsu Raamatukogus üles ka laulvad kirjanikud Mathura, Jan Rahman ja Lauri Sommer ehk muusikuna Kago, kes kirjeldab õhtut sünnipäevalise lapsepõlvekeeles: "Laulvad kirjaniku ärrad tömmavad pilli Vanna Lutsu ja tema ramatu-kogo sündimise päewa auuks."
Kogu programmi (mis kõik ka tasuta on) leiad siit.

No comments:

Post a Comment